YOSIMA Lehm-Designputz farbige Oberflächengestaltung

Vereniging werk

CLAYTEC probeert waar mogelijk en zinvol samen te werken met mensen en instellingen die dezelfde doelen hebben als wij. Wij zijn lid van centrale federale beroepsverenigingen die ontwikkelingen initiëren en de toekomst vormgeven. Zo zetten wij ons in voor het bouwen van aarde, bouwbiologie en bouwtechnologie in de monumentenzorg.

Industrieverband Lehmbaustoffe

Mitte November 2022 wurde in Berlin der Industrieverband Lehmbaustoffe gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern zählen die auf Lehmbaustoffe spezialisierten Unternehmen CLAYTEC, Hart Keramik und Lehmorange (Firmengruppe Leipfinger-Bader).

Zweck und Aufgabe des Verbands ist es, die gemeinsamen Interessen der mittelständischen Lehmbaustoffindustrie zu vertreten und konsequent zu fördern sowie die wissenschaftliche Forschung voran zu treiben. Insbesondere werden dabei künftig die technische Weiterentwicklung verstärkt, die Fortschreibung von DIN-Normen begleitet und bauaufsichtliche Verwendungsnachweise vorangetrieben. Der Verband fungiert in diesem Kontext als Sprachrohr für Unternehmen, die industriell Lehmbaustoffe herstellen oder industriell hergestellte Lehmbaustoffe unter eigenem Namen vertreiben. 

Mehr Informationen über den Industrieverband Lehmbaustoffe

Koepelorganisatie leem

Het Dachverband Lehm e.V., Weimar (DVL) werd in 1992 in Kiel opgericht. Betrokken instituten en personen sloten zich aaneen met als doel het research binnen de leembouw. De DVL streeft ambitieuze doelen na: naast informatievoorziening en een internationale netwerkontwikkeling staan vooral het professionaliseren van leembouw en de ontwikkeling van bindende regelingen en normen op de agenda.

Claytec is mede-oprichter van de DVL. Het aandeel van Claytec binnen de vereniging is deelname aan het bestuur, en betrokkenheid bij alle belangrijke projecten. Hiertoe behoort voornamelijk de conceptontwikkeling van de Fachkraft Lehmbau kwalificatie: deze kan worden behaald door professionele ambachtswerkers en ervaren leertouwers. Na een intensieve test is het mogelijk om de kwalificatie te verkrijgen bij de betreffende Duitse 'Handwerkskammer', zodat de betreffende handwerker als zodanig geregistreerd kan worden en een bedrijf kan worden gestart. De cursus wordt ook in het Engels gegeven, onder andere in het Arabische Emiraat Abu Dhabi.

Ook in een ander core-project van de DVL, de normering, heeft Claytec een groot aandeel. Architect en leembouwpionier Franz Volhard uit Darmstadt schreef in 1996 de eerste Lehmbau Regeln, in samenwerking met Ulrich Rohlen. Dit statuut beschrijft de actualiteit van de techniek binnen de leembouw. In 1998 werd het door het Deutsche Institut für Bautechnik (DIBT) opgenomen in de standaardlijst van technische bouwbestemmingen, en daarmee aanbevolen tot invoering in de Duitse Bundeslanden. De Lehmbau Regeln zijn in verschillende talen vertaald en in 2007 grondig geredigeerd in samenwerking met Dr. Christof Ziegert. Tegenwoordig is de DVL initiatiefnemer van het ontwikkelen en invoeren van product- en testnormen voor bouwleem, leempleisters en leemstenen.

 

VDB

Bij de Beroepsvereniging van Duitse Bouwbiologen (VDB) sinds 2008. De VDB is onder andere een platform voor de professionele uitwisseling over gezondheidsaspecten van het bouwen. CLAYTEC hecht er veel belang aan om de huidige ontwikkelingen in de bouwbiologie te kennen en er rekening mee te houden. Samen met leden van de VDB zijn ook belangrijke studies naar de effecten van aarden bouwmaterialen uitgevoerd.

Aan de Beroepsvereniging van Duitse Bouwbiologen (VDB)

 

Wetenschappelijk-technische werkgroep voor de instandhouding van gebouwen en monumentenzorg

De Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA) is een internationale vereniging van natuurwetenschappers, architecten en monumentenzorgers. Zij heeft zich ten doel gesteld het onderzoek en de praktische toepassing daarvan op het gebied van de instandhouding van gebouwen en de monumentenzorg te bevorderen. Een van zijn voornaamste taken is de praktische ervaring te verwerken en bruikbaar te maken om de toepassing van nieuwe bevindingen en moderne technologieën te versnellen. De WTA-bulletins, waarin deze know-how samenvloeit, kunnen worden beschouwd als algemeen aanvaarde regels van de techniek.  CLAYTEC is lid van de WTA en ondersteunt dit werk, bijvoorbeeld op het gebied van houtskeletrenovatie in sectie 8 - Vakwerk en houtconstructies.

Over de Wetenschappelijke en Technische Vereniging voor de instandhouding van gebouwen en monumenten (WTA).

Werkgroep van Duitse vakwerksteden
De Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V. (ADF). (ADF) is een lobby voor vakwerkhuizen en een dienstverlenende instelling voor de aangesloten steden. Tot de taken van het ADF behoren de uitwisseling van ervaringen en advies over maatregelen voor het behoud van vakwerkhuizen, met name bijscholing, verdieping van de bekendheid met vakwerkhuizen en initiatieven op het gebied van financiële en fiscale financieringsmogelijkheden. Ongeveer 130 steden van de Noordzee tot aan de Bodensee zijn betrokken bij de Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V. CLAYTEC voelt zich betrokken bij het ideële doel om Duitse vakwerklandschappen in stand te houden en ondersteunt de ADF als een van de weinige sponsoringbedrijven.

Aan de werkgroep van Duitse vakwerksteden e.V. (ADF)

Rijnlandse Associatie
De Rheinischer Verein zet zich sinds 1906 in voor de monumentenzorg en de bescherming van het cultuurlandschap in een gebied dat zich uitstrekt van Noordrijn-Westfalen tot in de voormalige Pruisische Rijnprovincie. Zij is de gezaghebbende spreekbuis voor de belangen van de monumentenzorg in de regio. CLAYTEC is altijd geworteld geweest in het behoud van historische monumenten. Wij zien altijd een bijzondere verantwoordelijkheid in de plaatselijke omgeving, hier in de regio van het oorspronkelijke zwaartepunt van onze bedrijfsactiviteiten in het Rijnland.

Aan de Rijnland Vereniging

Natureplus

Natureplus is een internationale vereniging voor duurzame. Bouwen en wonen. De bouw- en woningsector verbruikt wereldwijd ongeveer 40 % van de hulpbronnen en in Europa ongeveer 50 % van de primaire energie. Gemiddeld brengen we meer dan 90 % van ons leven door in gesloten, steeds luchtdichter gebouwen. De kwaliteit van bouwproducten heeft dan ook een grote invloed op het milieu en onze gezondheid. Als stichtend lid ondersteunt CLAYTEC- Baustoffe aus Lehm de doelstellingen van de vereniging en haar werkzaamheden.

Zu Natureplus

Vereniging voor Binnenlandse Isolatie

De FVID - Fachverband Innendämmung e.V. - werd in 2011 in Frankfurt am Main opgericht. Het werk van de vereniging en haar leden staat ten dienste van de kwaliteitsborging op lange termijn van inwendige isolatiesystemen, die moeten beantwoorden aan algemeen aanvaarde normen. Om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en zo het warmteverlies te beperken, zal het in de toekomst steeds noodzakelijker worden de bouwschil, en hier met name de buitenmuren, in een later stadium te isoleren. Waar aan de buitenkant geen isolatie mogelijk is, bijvoorbeeld bij vakwerkhuizen en historische monumenten, is het onvermijdelijk om isolatie aan de binnenkant te overwegen. CLAYTEC ontwikkelt sinds de jaren tachtig binnenisolatie van en met klei, en wij dragen graag onze theoretische en praktische knowhow bij aan de werkzaamheden van de vereniging.

Aan de beroepsvereniging Binnenisolatie e.V. (FVID)

Gipserverband

Het Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF) vertegenwoordigt als overkoepelende organisatie van de 35 stukadoorsgilden in Baden Württemberg momenteel ongeveer 1.000 gespecialiseerde stukadoorsbedrijven met meer dan 7.000 werknemers. CLAYTEC voelt zich verbonden met de vereniging, niet alleen vanwege de nabijheid van het stukadoorsvak, maar waardeert ook de indrukwekkende en duurzame activiteit van de organisatie en haar individuele leden. Sinds vele jaren organiseren wij herhaaldelijk CLAYTEC-seminars op de locatie in Rutesheim. Wij waren bijzonder verheugd dat wij een overnachtingsruimte in het nieuwe industrie- en conferentiecentrum konden sponsoren en deze met CLAYTEC klei oppervlakken konden inrichten.

Aan de stukadoorsvereniging

Oude steenfabriek Westeregeln

De Oude Steenfabriek Westeregeln met haar gipshut ligt in het district Salzlandkreis aan de noordwestelijke rand van Westeregeln in Saksen-Anhalt. De Sozial-Aktien-Gesellschaft Bielefeld schept hier in samenwerking met de Verein der Freunde und Förderer der Ziegelei und Gipshütten Westeregeln e.V., met steun van de gemeente Westeregeln, het arbeidsbureau in Staßfurt en met de hulp van particuliere sponsors, sinds het midden van de jaren negentig de mogelijkheid om een industriecultuurerfgoed te beschermen, te behouden en wetenschappelijk te onderzoeken. Met onze CLAYTEC productielocatie in Egeln houden wij ons als producent van aarden bouwmaterialen niet alleen bezig met de ondersteuning en beveiliging van de bouwplaats. Het is voor CLAYTEC ook van bijzonder belang om de industriële cultuur van steenfabrieken te bevorderen. Het gemeenschappelijke bouwmateriaal klei, dat behalve voor het bakken van bakstenen ook veelvuldig wordt gebruikt, maakt dit partnerschap tot een project dat ons na aan het hart ligt.

Naar de oude steenbakkerij Westeregeln

Jugendbauhütten - Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Die Jugendbauhütten sind ein Projekt der deutschen Stiftung Denkmalschutz und ermöglichen es jungen Menschen im Alter von 16 - 26 Jahren das kulturelle Erbe Deutschlands zu entdecken. Hier können die Jugendlichen im Rahmen eines Freiwilligem Sozialen Jahr die Künste des traditionellen Handwerks erlernen und anwenden. Die Jugendbauhütten haben verschiedene Standorte in ganz Deutschland und bieten somit jedem die Chance, Geschichte aktiv zu erleben.

Zu den Jugendbauhütten

Databank "Ambachtelijke bedrijven voor restauratie en conservering van historische monumenten

Indien u op zoek bent naar bijzonder gekwalificeerde ambachtelijke restauratiebedrijven, kunt u deze vinden via de databank Handwerkbetriebe für die Restaurierung und Denkmalpflege. Deze database wordt onderhouden door het Fraunhofer IRB in samenwerking met de Duitse Confederatie van Ambachten en de Kamers van Ambachten en wordt ondersteund door een adviesraad van relevante belanghebbenden bij de instandhouding van het cultureel erfgoed. Er kan worden gezocht op ambacht, regio en via full text search op speciale velden van de restauratiebedrijven.

Naar de databank "Ambachtelijke bedrijven voor restauratie en conservering van historische monumenten

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Die Arbeit der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. verfolgt das Ziel, Lebensräume zukunftsfähig zu gestalten. Der Verein ist die zentrale Plattform für alle, die sich für das nachhaltige Bauen interessieren und engagieren. DGNB e.V. möchte mit ihren Standarts ökonomische Weitsicht, Umwelt- und Klimaschutz sowie Lebensqualität fördern und zur Normalität machen.

Zur DGNB