Fachwerksanierung

Competentie

Diepgaande kennis als fundament

 

Toen Lehmbau Breidenbach in 1984 begon met leembouw bevonden kennis en kunde zich op een direct na-oorlogs niveau. Sinds de standaardisatie in 1951 was de leembouw in West-Duitsland tot stilstand gekomen. Andere bouwstoffen werden sinds deze tijd in brede zin verder ontwikkeld.

Vanaf het begin was het doel om leem uit het exclusieve gebruikersgebied van handwerkers en opdrachtgevers te halen, en het in de hedendaagse bouwstructuur te integreren.

Hiervoor was het van belang om leembouwprocedures te ontwikkelen die onder reële bouwvoorwaarden vielen. Deze compatibele technieken zijn in de Claytec-werkbladen op deze site beschreven.

Voor de meeste leembouwstoffen moesten eerst materiaalgegevens vastgesteld worden. Hiervoor waren testen, om de eigenschappen van warmte- en geluidsisolatie en brandveiligheid te verkrijgen, noodzakelijk. Aldus liet Claytec geluidsisolatie-waarden voor vakwerkmuren vaststellen, waarover nog niets bekend was in de literatuur. Er werden brandveiligheidsonderzoeken van leembouwplaat-muren onder vastgestelde normen uitgevoerd.

Ook werden specifieke materiaaleigenschappen onderzocht. Zo hechtte Claytec grote waarde aan de bewezen werking van leem op de luchtvochtigheid en geurstoffen in binnenruimtes. Als eerste in de bouw-industrieën richtte de firma zich op microbiologische aspecten. Voor het uiterst actuele thema binnenisolatie werd een concept ontwikkeld, dat als model voor erkende technische regels is ingezet. Productdeclaraties (Environmental Product Declaration, EPD) voor leembouwstoffen zullen volgen.

Momenteel werkt Claytec samen met het Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) aan de professionele basiswaarden voor DIN-normen met betrekking tot industrieel vervaardigde leembouwstoffen.

Ervaring en continuïteit

We werken al meer dan 35 jaar met leem, een heel decennium lang als ambachtelijk bedrijf. Dit heeft ons een gevoel voor het bouwmateriaal gegeven, en vanuit deze wortels hebben we de producten en technieken van CLAYTEC Baustoffe aus Lehm ontwikkeld. Jouw voordeel: Echt geavanceerde bouwmaterialen en -toepassingen.

Technische kennis

Warmte-isolatie, geluidsisolatie, brandbeveiliging: Als leem een modern bouwmateriaal wil zijn, moeten vragen worden beantwoord zoals die worden gesteld in het zeer technische en complexe gebouw van onze tijd. Er zijn nieuwe manieren nodig om de bijzondere eigenschappen van leem uit te werken. We zijn specialisten in dit, we gaan de diepte in.

Innovatie

Het merendeel van de succesvolle aarden bouwmaterialen die vandaag de dag op de markt zijn, zijn door ons ontwikkeld en voor het eerst aangeboden. Bakstenen in vakwerk, aarden bouwplaten, droge mortel. De eerste voorbeelden kwamen altijd uit ons bedrijf. En we blijven ons ontwikkelen, volgens de eisen van de tijd en de praktische behoeften van de bouwplaats.

Kwaliteit van het product

We hebben niet alleen bijgedragen aan de ontwikkeling van de belangrijkste regels en normen voor het moderne aardenwerk, maar leven er ook naar. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de kwaliteit van elk product en elke levering. Bij ons weet je wat je krijgt. De betrouwbare en constante kwaliteit is een van onze belangrijkste troeven

Topinformatiemedia

Applicatietechnologie in woord en beeld, begrijpelijk, nauwkeurig, betrouwbaar. Onze media worden keer op keer geprezen en de lange continuïteit in de samenwerking met ons bureau draagt daaraan bij. Wij leveren niet alleen datasheets, maar ook instructies voor het moderne aardenwerk. En werelden van beelden die leuk zijn.

Service en advies

Als je ons belt, praat je met een persoon. Onze verkopers zijn ambachtslieden, zij kennen de verwerking van onze bouwmaterialen uit eigen ervaring. Onze technische consultants weten waar ze het over hebben, ze willen dat u slaagt. Het persoonlijke contact met onze klanten is een ondersteunende pijler van onze bedrijfscultuur.