Vawerkrestauratie

Wikkelstaken

Toepassingsgebied
Wikkelstaken voor de vakwerkrestauratie en monumentenzorg.

Eigenschappen
Uit eiken-volhout twee jaar opgeslagen, dwarsprofiel ca. 3 x 5 cm, bouwleem (vette leem), rogge-langstro. Nat met de hand gewikkeld, uitvoerig voorgedroogd. Diameter wikkelmantel ca. 12-14 cm. Gewicht ca. 10 kg/lfm.

Levervorm
Beschikbaar in 60 cm, 70 cm, 90 cm en 110 cm. 50 stk/EUR-pal.

Opslag
Wikkelstaken moeten na de levering direct worden ingebouwd, zodat evt. nog aanwezige restvochtigheid snel kan uitdrogen.

 


Versie 07-2022