Vawerkrestauratie

Stroleem

Stroleem (ruwe massa) wordt voor reparaties en vernieuwingen van uitvullingen evenals voor plafondvulling in vakwerk gebruikt. “Stroleem” is de originele leembouwstof in de vakwerkbouw. Het stro-leemmengsel werd met dierlijke kracht voorbereid en door “Leembouwers” - de leemhandwerkers - aangebracht. De aardvochtige massa wordt bij voorkeur met de roerstaaf bereid en met de spaan en troffel bijna plastisch op het vlechtwerk of het vitswerk gestreken. Stroleem ANTIEK bevat bijzonder veel lang stro.

Leemproductkaart
Stroleem (SL) conform 3.4 van de “Leembouwregels” van het Dachverband Lehm.

Toepassingsgebied
Reparatie en het aanbrengen van leemvullingen in de vakwerkrestauratie, voor leemvullingen van historische plafonds met houten balken.
04.005 Stroleem antiek bevat als bijzonder authentiek product zeer veel en lang stro voor de monumentenzorg.

Samenstelling
04.004 Stroleem: Natuur-bouwleem tot 5 mm, zand 0-8 mm, gerststro tot 10 cm.
04.005 Stroleem antiek: Natuur-bouwleem tot 5 mm, zand 0-8 mm, gehalveerd gerststro tot 10 cm en gerststro ongehakseld. Aanwijzing: Ook het ongehakselde stro wordt in het bereidingsproces fijngemaakt.

Fysische eigenschappen
04.004 Stroleem: Ruwe dichtheid 1.600 kg/m³ (Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,73 W/mK, µ 5/10)
04.005 Stroleem antiek: Ruwe dichtheid ca. 1.400 kg/m³ (Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,59 W/mK, µ 5/10)

Leveringsvormen, rendement
Aardvochtig in 1,0 t Big-Bags (rendement 700 l verwerkingsklare stroleemmassa)

Opslag
Droog opslaan. Aardvochtig stroleem moet uiterlijk 3 maanden na de productie worden verwerkt. Aardvochtige producten moeten in de winter beschermd tegen bevriezing worden opgeslagen, omdat anders de verwerkbaarheid tijdens de vorst negatief wordt beïnvloed.

 


Versie 07-2022