Vawerkrestauratie

Lichtleemsteen 1200

Lichte handvormsteen van de toepassingsklasse Ia (=toegestaan voor vakvullingen) in formaat NF. De samenstelling en herstellingstechniek maken deze zeer regen- en vorstbestendig. Het traditionele normale formaat (NF) ligt goed in de hand, het formaat is precies goed voor vakwerk. De leemsteen 1200 NF kan het best geslagen en gesneden worden. Als mortel is de leem-muurmortel licht geschikt, voor de bepleistering kalk-basispleister haar grof.

Toepassingsgebied
Handvormsteen van de gebruiksklasse Ia voor voorzetwanden en niet-dragende binnenwanden. Bijzonder geschikt voor vakwerk-metselwerk met hierna volgende kalk-buitenpleister.

Art. 07.010, Q1 Kleiblok (LS) - niet dragend - DIN 18945 - f - Ia - 1,2 - NF
Art. 07.011, Q2 Kleiblok (LS) - niet dragend - DIN 18945 - f - Ia - 1,2 - S

Samenstelling
Bouwleem, houtspanen en strohaksel

Fysische eigenschappen
07.011: Handvormsteen gebruiksklasse AK la. NF volsteen. Ruwe dichtheidsklasse 1,2. µ-waarde 5/10. Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,47 W/m·K.
Brandklasse altijd B2, betere classificatie mogelijk onder voorbehoud van documentatietesten voor brandbeveiliging (leembouw-regels DVL 2009, P. 97).

Levervorm
Ingelegd op pallets, NF á 416 stk. Breuk ≤ 4%

Opslag
Droge opslag onbeperkt mogelijk. Er kunnen drie pallets op elkaar worden gestapeld.

Opmerkingen
Het kleiblok 07.011, Q2 kan als gevolg van het fabricageproces ongewoon grote afwijkingen vertonen met betrekking tot de gelijkmatigheid en evenwijdigheid van de grensvlakken.
van de grensvlakken als gevolg van het fabricageproces. Hieraan kunnen geen klachten worden ontleend.


Versie 03-2023