Vawerkrestauratie

Leemsteen licht 2DF 900

Vormperssteen in de formaten 2DF en 3DF. Geschikt voor binnenwanden en vakvullingen. 2DF steen is geschikt voor vakwerk met grote, rechthoekige panelen met een gering aandeel aan diagonale dragers. Het formaat 3DF wordt bij vakwerk uit bijzonder diepe stijlen en blokken gebruikt. Als de leemstenen worden gebruikt voor de vulling van vakwerkwanden blootgesteld aan het weer, dient u advies bij ons aan te vragen. Als mortel is de leem-metselmortel licht geschikt, voor de bepleistering kalk-grondmortel haar grof.

Toepassingsgebied
Vormperssteen voor voorzetwanden, niet-dragende binnenwanden. Voor vakvullingen. 900 2DF voor grote vullingen, 900 3DF met vingergaten voor vakwerk uit bijzonder brede (diepe) balken.

Samenstelling
Bouwleem, houtsnippers en strohaksel.

Fysische eigenschappen
07.004: Vormperssteen. 2DF. Volsteen. Ruwe dichtheidsklasse 0,9. µ-waarde 5/10. Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,30 W/m·K.
Brandklasse altijd B2, betere classificatie mogelijk onder voorbehoud van documentatietesten voor brandbeveiliging (leembouw-regels DVL 2009, P. 97).

Levervorm
Ingelegd op pallets, 2DF á 350 stk, 3DF á 240 stk. Breuk ≤ 4%

Opslag
Droge opslag onbeperkt houdbaar. Er kunnen drie pallets op elkaar worden gestapeld.

 


Versie 07-2022