Vawerkrestauratie

Leem-Hout-Droogvulkorrels licht

Droge, vrijstromende vulkorrels Leem-hout-droogvulkorrels bestaan uit leem en vele dennenhout-spanen.

Toepassingsbereik
Droogbouw, egalisatiekorrels voor plafondconstructies en holle ruimtes. Ter verbetering van warmte-isolatie en de akoustische isolatie. Ook voor het vullen van estrich-honingraatrasters in de droogbouw.

Levervormen
Droog in 300 kg-Big-Bags voor ca. 1,0 m3 licht verdichte vulkorrels.

Versie 02-2021