Vawerkrestauratie

Leem-Hout-Droogvulkorrels licht

Droge, vrijstromende vulkorrels Leem-hout-droogvulkorrels bestaan uit leem en vele dennenhout-spanen. Dit maakt de vulling bijzonder licht. Het product wordt gebruikt wanneer de bouw zonder nat- en droogtijd moet worden uitgevoerd en slechts geringe belastingen kunnen worden geabsorbeerd.

Toepassingsgebied
Droogbouw, egalisatiekorrels voor plafondconstructies en holle ruimtes. Ter verbetering van warmte-isolatie en de akoustische isolatie. Ook voor het vullen van estrich-honingraatrasters in de droogbouw.

Samenstelling
Klei, naaldhoutkrullen (gezeefd met mazen van 8 mm).

Levervormen
Droog in 300 kg-Big-Bags voor ca. 1,0 m³ licht verdichte vulkorrels.

Opslag
Droog bewaren. Kan twee jaar bewaard worden.

 

 

Versie 07-2022