Vawerkrestauratie

Leem droogvulkorrels GRANULAAT

Droge, vrijstromende vulkorrels Leem-droogvulkorrels GRANULAAT bestaat uit verkleinde leemsteenstukken.

Leemproductkaart
Leemvulkorrels (LT) conform 3.6 van de “Leembouwregels” van het Dachverband Lehm.

Toepassingsbereik
Droogbouw, egalisatiekorrels voor plafondconstructies en holle ruimtes. Ter verbetering van warmte-isolatie en de akoustische isolatie.

Samenstelling
Leem- en kleigranulaat korrel 0-25 mm, extra grote korrel meestal tot 4 cm, ook grotere breekstukken mogelijk.

Waarde bouwstof
Ruwe dichtheid bij licht verdichte vulkorrels ca. 1.350 kg/m3 (Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,56 W/ mK, µ 5/10).

Levervormen
Droog 03.061 in 1,0 t Big-Bags (0,75 m3 licht verdichte vulkorrels).

Opslag
Droog opslaan. De opslag is onbegrensd mogelijk.

Verwerking
De droge vulkorrels zijn bij levering klaar voor gebruik. De druppelbescherming moet zorgvuldig worden uitgevoerd. Het materiaal wordt tussen het pakhout of de plafondbalken aangebracht. De vulhoogte moet min. 60 mm zijn. Afzonderlijke grotere breukstukken moeten afhankelijk van de vulhoogte geselecteerd of verkleind worden. Hieruit kan geen reclamatie worden afgeleid.

Aanwijzing
Vanwege mogelijke vochtbinnendringing tijdens het transport, de opslag op de bouwplaats moet de materiaalvochtigheid voor het aanbrengen van de vloerlagen afsluitend worden gecontroleerd (handmatige of visuele controle).


Versie 02-2021