Vawerkrestauratie

Kalk afwerkmortel fijn

Gräfix pleisters zijn cementvrije mortels uit ongebluste kalk voor de monumentenzorg. Ze zijn ideaal geschikt voor Claytec leemondergronden. Kalk afwerkmortel fijn is een dekpleister voor op kalk (buiten) of op leem (binnen).

Samenstelling
Kalk, kalksteenzandpoeder 0-0,8 mm, verwerkingsondersteunende supplementen (tensiden, cellulose en methylcellulose in totaal < 0,5%)

Waarde bouwstof
Massadichtheid ca. 1.350 kg/m3, sterkte overeenkomstig CS I DIN EN 998-1

Verpakking, rendement
In vochtigheidsbestendige 30 kg zakken (rendement 24 l pleistermortel), 40 zakken/pal.

Opslag
Droog op pallet of houten stelling opgeslagen, minimaal 6 maanden houdbaar.

Versie 02-2021