Vawerkrestauratie

Gräfix 680 Kalkverf

Het CLAYTEC-Gräfix-systeem biedt cementvrije luchtkalkmortel voor de verzorging van monumenten en vakwerkrestauratie. Ze zijn ideaal geschikt voor CLAYTEC leemondergronden. Kalkverf dient ter bescherming van kalkbuitenpleisters tegen weersinvloeden. Het is ook geschikt voor kalk- en leempleister binnen. De verflaag kan worden aangebracht op droge kalkpleister of als 'fresco' op natte kalkpleister.

Toepassingsgebied
Kalkverf voor buiten op Gräfix kalkpleisters in de vakwerkrestauratie.

Samenstelling
Gerijpte kalkpleister, marmerpoeder, (Gerijpte, gebluste kluitkalk, marmermeel) dispersie < 1%, methylcellulose < 1%.

Verpakking, verbruik
10 l ovalen dekselemmer. Ca. 22 m² bij drielaagse toepassing, afhankelijk van de ondergrond. Meestal zijn 2-4 lagen noodzakelijk.

Opslag
De opslag in gesloten verpakking is droog en koel (vorstvrij!) voor minimaal één jaar mogelijk. Aangebroken verpakkingen weer goed sluiten.

 Versie 07-2022