Supplementen

Bouwleem

Bouwleem is bedoeld als basismateriaal voor ambachtslieden met ervaring in het bouwen met leem. De mengverhoudingen zijn afhankelijk van het beoogde gebruik en de toeslagstoffen. Recepten moeten individueel worden ontwikkeld.

Toepassingsgebied
Bindmiddel voor leemmortel, leemvulkorrels, stroleem, lichtleem, etc. Grondstof voor individuele mengsels en voor het vervaardigen van wikkelstaken.

Samenstelling
Natuurlijke bouwleem met fijnzandige mineraalstructuur.

Hechtkracht
Hechtkracht gecontroleerd conform 2.4.3 van de “Leembouwregels” van het Dachverband Lehm.

Levervormen
Aardvochtig 01.003 in 1,0 t Big-Bags met korrelgroottes tot 5 mm
Droog, gemalen 01.002 in 1,0 t Big-Bags met korrelgroottes tot 0,5 mm
Droog, gemalen 10.101 in 25 kg zakken, 48 zak/pal. met korrelgroottes tot 0,5 mm in 25 kg zakken, 48 zak/pal.

Opslag
Aardvochtig. Beschermen tegen uitdroging (klonteren) of doorweking door weersomstandigheden. Afgezien van consistentiewijzigingen is het materiaal onbeperkt houdbaar.

 


Versie 07-2022