Stampleem, terrazzo en leemstenen

Stampleem

Stampleem Kant-en-Klaar voor wanden en vloeren. De stampleembouw is leembouw in zijn archaïsche en pure vorm. Het ruwe materiaal wordt een monolithisch bouwdeel. De belangrijkste reden voor de herontdekking van deze oude bouwtechniek ligt in de esthetische en architectonische uitdrukkingskracht van de zware monolitische bouwdelen en oppervlakken. Stampleem natuur fijn is voor de deklagen van stampleem-vloeren. De fijne korrel vereenvoudigt de uitvoering van het vloeroppervlak. Het verdichte materiaal kan aansluitend geolied met was gefixeerd en veredeld worden.

Leemproductkaart
Stampleem (STL) conform 3.2 van de “Leembouwregels” van het Dachverband Lehm.

Toepassingsgebied
Stampleem voor dragende en niet-dragende leemwanden, als stampleem fijn voor leemvloeren.

Samenstelling
Bouwleem, korrelgemengde kiezelachtige toeslagstoffen. Korrel 0-16 mm (extra grote korrel tot 22 mm mogelijk). Stampleen fijn 02.008 korrel 0-8 mm (extra grote korrel tot 16 mm mogelijk).

Fysische eigenschappen
Dichtheid ca. 2.300 kg/m3, warmtegeleidingscoëfficiënt 1,5 W/mK, μ 5/10, bouwstofklasse A1, drukweerstand stampleem Natuur 2,0 N/mm2, andere stamplemen producten op aanvraag, krimpmaat stampleem natuur 0,7%.

Levervorm
Aardvochtig in 1,0 t Big-Bags

Opslag
Tegen uitdroging (klompvorming) of bevochtigen door weersomstandigheden beschermen. De opslag is voor langere tijd mogelijk. Voor het begin van de uitvoering moeten vochtigheid en homogeniteit (verwerkbaarheid) van de bouwstof worden gecontroleerd.

Materiaalbehoefte
Een Big-Bag biedt ca. 0,45 m³ gebruiksklaar wandbouwdeel.Versie 08-2023