Stampleem, terrazzo en leemstenen

Leemsteen NF 1800

Zware handvormsteen in gebruiksklasse lb (= Toegestaan voor dragend metselwerk). Kan men met leem dragend bouwen? Ja, met de leemsteen 1800 NF. 30 jaar geleden ontwikkelde CLAYTEC deze unieke steen op de markt. Het normale formaat (NF) maakt deze bijzonder geschikt voor kleine reparaties van historische gebouwen van massieve leem. Als mortel is leem-metselspecie geschikt.

Toepassingsgebied
Handvormsteen in gebruiksklasse lb voor regulier gestuct en weersbestendig buitenmetselwerk. Voor de dragende toepassing. Voor niet-dragende buiten- en binnenwanden. Voor kleine reparaties en metselwerk-vervangingsmaatregelen bij historisch, gebouwen van massieve leem.

Samenstelling
Bouwleem

Fysische eigenschappen
Handvormsteen gebruiksklasse AK lb. Druksterkteklasse 2. NF (normaal formaat, maatbereiken mogen overschreden worden). Volstenen, Ruwe dichtheidsklasse 1.8 (ruwe dichtheid gemeten 1.650 kg/m³). Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,78 W/m∙K (geïnterpoleerd). µ-waarde 5/10. Brandklasse A1.

Levervorm
Gesealed op pallets á 416 stk. Breukaandeel ≤ 4%.

Opslag
Droog opslaan. Onbeperkt houdbaar. Er kunnen drie pallets op elkaar worden gestapeld.

 


Versie 07/2022