Stampleem, terrazzo en leemstenen

Leem-metselmortel zwaar

Muurmortel voor zware leemsteen. Het materiaal heeft geen organische toeslagstoffen en is toegestaan voor dragend metselwerk. Dankzij de goede vrijstromendheid wordt de leem-motselmortel ook als vulmassa voor vloer en wandconstructies gebruikt.

Toepassingsgebied
Metselmortel voor leemsteen en lichtleemsteen van de gebruiksklasse I of II. Niet te gebruiken als leempleister of als basismateriaal voor de fabricage van leempleisters. Leem-metselmortel zwaar is als vrijstromende vulkorrel eveneens als vulmassa voor plafonds en
gelijksoortige bouwdelen geschikt.

Samenstelling
Natuurbouwleem tot 5 mm, zand 0-2 mm. Korrelgroep, overkorrelgrootte conform DIN 0/4, <8 mm.

Fysische eigenschappen
Drogingskrimpfactor < 2,5%. Vastheidsklasse M3. Drukvastheid 3,0 N/mm². Afschuinsterkte 0,08 N/mm². Ruwe dichtheidsklasse 2,0. Warmtegeleidingscoëfficiënt 1,1 W/m∙K. µ-waarde 5/10. Brandklasse A1.

Leveringsvormen, rendement
Aardvochtig 05.020 in 1,0 t Big-Bags (rendement 500 l metselmortel)
Aardvochtig 05.220 in 0,5 t Big-Bags (rendement 250 l metselmortel)

Opslag
Correcte en droge opslag onbeperkt mogelijk. Klonteren door uitdroging kan verhoogde bereidingsinspanning tot gevolg hebben, hieruit resulterende reclamaties zijn echter uitgesloten. Aardvochtige producten moeten in de winter beschermd tegen bevriezing worden opgeslagen, omdat anders de verwerkbaarheid tijdens de vorst negatief wordt beïnvloed.

 Versie 07-2022