Droogbouw

Hechtleem en wapeningsmortel

Hecht-en wapeningsmortel voor gebruik als mortelweefsellaag op droogbouwsystemen of binnenisolatie. Hecht- en wapeningsmortel bestaat uit leem en plantaardige microvezels. Dit garandeert een prima verwerkbaarheid, ook bij dunne lagen. Met een voor leempleister ongekende druksterkte van 1,5 MPa en een hechtvermogen van 0,85 MPa garandeert het gebruik van hechtleem de stevigheid van de gehele constructie. Het vormt de basis voor CLAYTEC-afwerkleem fijn en YOSIMA. Bij een goede voorbereiding kan het geheel ook eenvoudig afgewerkt worden met CLAYFIX Leemverf.

Toepassing
Kleef- en hechtmortel als droog, fijnkorrelig kant-en-klaar mengsel voor het verlijmen van lichte bouw- en binnenisolatieplaten op diverse ondergronden, als wapeningsmortel op leembouwplaten, leem-hennepplaten, houtvezelisolatie- en bouwplaten evenals minerale
schuimplaten.

Samenstelling
Zand tot 1,0 mm, klei en leem, talk, perliet, plantvezels en cellulose.

Fysische eigenschappen
Druksterkte 1,5 N/mm². Hechtvermogen 0,85 N/mm².

Leveringsvorm, rendement
25 kg zak (rendement 17 l mortel voor 5,7 m²), 48 zak/pal.

Opslag
Droge koele opslag onbeperkt mogelijk.

Versie 03/2023