Droogbouw

CLAYTEC HV dun

Dunne houtvezelplaat (HV) als pleisterdrager uit hout en houten materialen. De platen kunnen geniet of verlijmd worden. Zo ontstaat er op het hout zeer eenvoudig een veilige ondergrond voor de mortelweefsellaag uit hecht- en wapeningsmortel en de daaropvolgende leem-finish.

Toepassingsgebied
Houtvezelplaat (HV) als pleisterdrager in houtbouw voor CLAYTEC Leempleisters.

Fysische eigenschappen
Dichtheid 230 kg/m³, Druksterkte ≥ 100 kPa, Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,05 W/mK, µ 5, Spec. warmtecapaciteit 2.100 J/kgK, materiaalgedrag bij brand conform DIN EN 13501-1: E.

Afmetingen
1,20 m x 0,60 m = 0,72 m². D = 8 mm.

Leveringsvorm
276 Platen/EW-Pal.

Opslag
Liggend op platen, vlak en droog opslaan. Randen tegen beschadiging beschermen.

Materiaalbehoefte
Bij de bepaling van de materiaalbehoefte een reserve van ca. 10% voor snijafval.

Ondergrond
De ondergrond moet draagkrachtig, vorstvrij, schoon (multiplex-platen stofvrij), vrij van zoutbelasting, voldoende ruw en zuigkrachtig zijn. Beschadigde punten grof verbeteren. Zanderige ondergronden evt. met CLAYTEC voorstrijk- en hechtmiddel fixeren.

 


Versie 07-2022